tālr. 29211634

Laiva / BUSH Venta 300

Laivas svars: 26kg