tālr. 29211634

Upe / Rinda

Šī ir mierīga, neliela un diezgan sekla upīte. Viena no Irbes pietekām. Rindas upe ir labs ceļojuma sākums, lai tālāk dotos braucienā pa Irbi. Vietām nākas izvairīties no nokritušiem kokiem un sēkļiem. Krastos atrodas krūmi, pļavas, vietām meži. Upes kopējais kritums ir 6,8 m. Upe ir lēna, krāču tikpat kā nav.